Chémia v potravinách

crocodile

07.10.2008 19:19:29

Chémia je v potravinovom priemysle často používaná, ale nie vždy v prospech konzumenta. Rôzne chemikálie sa pridávajú do potravín na vylepšenie ich vlastností. Chemickou konzerváciou je napríklad možné výrazne predĺžiť trvanlivosť potravín. Najviac chemických látok sa ale využíva na vylepšenie chuti, vône a výzoru potravín - na to sú hlavne zvýrazňovače chuti a potravinové farbivá.
Bohužiaľ, nie všetky tieto chemikálie sú pre človeka neškodné. Preto už v 70-tych rokoch rozdelila európska hospodárska spoločnosť tieto prídavné látky do skupín a jedovaté zakázala používať. Okrem toho je výrobca povinný napísať na obal výrobku všetky prídavné látky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Keďže sú ale názvy týchto prídavných látok zčasti veľmi dlhé (napr. "metylester kyseliny parahydroxybenzoovej"), bol k tomuto účelu každej prídavnej látke priradený poznávací kód. Tento kód pozostáva z písmena "E" a trojmiestneho čísla. Podľa tohoto čísla sú prídavné látky rozdelené do skupín.
Toto rozdelenie je akceptované a dodržiavané veľkým množstvom krajín, vrátane EÚ. Na Slovensku je síce tiež uzákonená povinnosť uviesť všetky chemické prísady vo výrobku, ale máloktorí výrobcovia ju dodržiavajú. Týmto je pre spotrebiteľa u nás často nemožné kontrolovať obsah toho, čo konzumuje. Zároveň konzumenti nie sú informovaní, čo znamenajú kódy týchto potravín.
Pri mnohých chemikáliach si odborníci nie sú istí, čo sa týka ich účinku. Napriek zákazu používania jedovatých látok sa nájdu aj v zatriedených také, ktoré majú negatívny vplyv na ľudský organizmus. Tieto látky môžu spôsobovať rôzne zdravotné potiaže, dokonca môžu byť aj karcinogénne. Ďalší problém predstavuje kombinovanie chemikálií v jednom produkte: vieme určiť, aký vplyv majú jednotlivé chemikálie na človeka, ale nevieme predpovedať, aký účinok budú mať viaceré látky použité naraz. Okrem toho nie je možné určiť vplyv týchto látok, keď sú konzumované počas dlhšej doby.


Kódy prídavných látok
Pozostávajú z písmena "E" a trojmiestneho čísla, ktoré umožňuje rozdelenie látok do skupín:

* E100 - E199: Potravinové farbivá.
Nahrádzajú, dopĺňajú, alebo zvýrazňujú farbu potravín.
* E200 - E299: Konzervačné činidlá.
Používajú sa na predĺženie trvanlivosti potravín.
* E300 - E321: Antioxidanty.
Majú čiastočne pozitívny vplyv na organizmus, ale varením a pečením z nich môžu vzniknúť toxické látky.
* E322 - E495: Emulgátory, stabilizátory, želírovacie látky.
Zabezpečujú požadovanú konzistenciu potravín na dlhšiu dobu.
* E500 - E619: Kyseliny, zásady, …
* E620 - E637: Zvýrazňovače chuti.
Vylepšujú chuť potravín.
* E900 - E925: Rôzne.


Zoznam potravinových prísad

N - neškodné
! - nebezpečné
a - nebezpečie alergie
? - podozrivé
!! - poškodenie zdravia
!!! - rakovinotvorné

E100 N, E101 N, E102 !a, E103 N, E104 !a, E105 N, E107 !a, E110 !a, E111 N, E120 !a, E121 N, E122 !a, E123 !!!a, E124 !a, E125 ?, E126 N, E127 !a, E128 !a, E129 a, E130 N, E131 !!!, E132 !a, E133 !a, E140 N, E141 ?, E142 !!!a, E150 ?, E151 !a, E152 N, E153 ?, E154 !a, E155 !a, E160 N, E160b a, E161 N, E162 N, E163 N, E170 N, E171 ?, E172 ?, E173 N, E174 N, E175 ?, E180 !a, E181 N

E200 !!a, E201 a, E202 a, E203 N, E210 !!!a, E211 !!!a, E212 !a, E213 !!!a, E214 !!!a, E215 !!!a, E216 !!!a, E217 !!!a, E218 !a, E219 !a, E220 !!a, E221 !!a, E222 !!a, E223 !!, E224 !!, E225 a, E226 !, E227 !, E228 ?, E230 !!, E231 !!, E232 !!, E233 !!, E234 ?, E235 ?, E236 !, E237 N, E238 N, E239 !!!, E240 ?, E241 ?, E242 ?, E249 !!!, E250 !!!, E251 !!!, E252 !!!, E260 N, E261 N, E262 N, E263 N, E270 N, E280 a, E281 ?, E282 ?, E283 ?, E284 a, E285 ?, E290 N, E296 N, E297 N

E300 N, E301 N, E302 N, E303 N, E304 N, E305 N, E306 N, E307 N, E308 N, E309 N, E310 !a, E311 !!a, E312 !!, E320 !!a, E321 !!a

E322 N, E325 N, E326 N, E327 N, E330 N, E331 N, E332 N, E333 N, E334 N, E335 N, E336 N, E337 N, E338 !!, E339 !!, E340 !!, E341 !!, E350 N, E351 N, E352 N, E353 N, E355 N, E363 N, E370 N, E375 ?, E380 N, E381 N, E382 N, E385 !, E400 N, E401 N, E402 N, E403 N, E404 N, E405 N, E406 N, E407 !a, E408 N, E410 N, E411 N, E412 N, E413 ?, E414 N, E415 N, E416 N, E420 N, E421 N, E422 N, E430 !, E431 !, E432 ?, E433 ?, E434 ?, E435 ?, E436 ?, E440 N, E442 ?, E450 !!, E451 ?, E452 ?, E460 ?, E461 !!, E462 ?, E463 !!, E464 ?, E465 !!, E466 !!, E467 N, E471 N, E472 N, E473 N, E474 N, E475 N, E477 ?, E480 N, E481 N, E482 N, E483 N, E491 N, E492 N, E494 N, E495 N

E500 N, E501 N, E502 N, E503 N, E504 N, E507 N, E508 ?, E509 N, E510 ?, E512 ?, E513 !, E514 !, E515 N, E516 N, E518 ?, E524 N, E525 N, E526 N, E527 N, E528 N, E529 N, E530 N, E535 !, E536 !, E540 ?, E541 !, E542 N, E544 ?, E545 !, E551 N, E552 N, E553 N, E554 N, E555 N, E556 N, E558 N, E559 N, E570 N, E572 ?, E575 N, E576 N, E577 N, E578 N

E620 a, E621 !a, E622 ?, E623 ?, E624 ?, E625 ?, E627 !, E631 N, E635 !, E636 N, E637 ?

E900 N, E901 a, E903 N, E904 ?, E905 !, E907 N, E920 N, E924 !, E925 !, E926 ?, E927 N, E951 ?, E999 ?


Poškodenie zdravia (!!)

* Poškodenie čreva: E220, E221, E222, E223, E224
* Poškodenie trávenia: E338, E339, E340, E341, E407, E450, E461, E463, E465, E466
* Ochorenia pleti: E230, E231, E232, E233
* Ničenie vitamínu B12: E200
* Zvýšenie cholesterolu: E320, E321
* Citlivosť nervov: E311, E312


Rakovinotvorné prísady (!!!)

* E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239
* Hlavne v údeninách: E249, E250, E251, E252


Použitá literatúra:

"Die europäischen Nahrungsmittelzusätze",
"Essen wir Gift?",
"Liečba výživou",
"Co s doktorem",
E-Guide 2.2 (www.shredzone.de), ...

a ja som to stiahol z www.ide.sk